Nahiv (2020-2)

Kursu al

Tuhfetu’s-Seniyye

Tuhfetü-s Seniyye kitabı Allame İbni Malik tarafından Nahiv ilmi hakkında yazılan Elfiyye kitabının muhtasar halidir ve bu ilmin kitapları arasında şöhret bulmuştur. Kısa ve öz güzel bir metne sahiptir. Tarih boyunca ilim talipleri arasında rağbet görmüş, ulema tarafından tavsiye edilmiştir. Kitap,

  • İrab ve Bina,
  • Fiiller ve çeşitleri,
  • Merfu’ isimler,
  • Mansub isimler
  • Mecrur isimler

Olmak üzere 5 ana başlığa ayrılmıştır. Kitabı bitirdiğimiz zamanda:

  • İsim, Fiil ve harfin tanımları,
  • Bunların dahil oldukları kelimeler üzerinde nasıl amel ettikleri ve amel şartları,
  • Kelimelerin (Fail,Meful vb.) olmak cihetinden cümle içindeki durumlarını,
  • Cümle içerisinde yer aldıkları konuma göre kelimelerin sonlarının nasıl harekelendirileceği,

gibi Arapçaya gönül vermiş olan herkesin mutlaka bilmesi gereken malumatları kısaca ve ibtidai seviyede öğrenmiş olacağız.

Tuhfetü\\\'s-Seniyye

1
Nahiv 01
58:30
2
Nahiv 02
50:59
3
Nahiv 03
51:09
4
Nahiv 04
58:34
5
Nahiv 05
42:02
6
Nahiv 06
59:34
7
Nahiv 07
33:45
8
Nahiv 08
53:22
9
Nahiv 09
57:32
10
Nahiv 10
55:44
11
Nahiv 11
1:03:51
12
Nahiv 12
1:42:46
13
Nahiv 13
55:09
14
Nahiv 14
46:35
15
Nahiv 15
28:09
16
Nahiv 16
41:30
17
Nahiv 17
43:02
18
Nahiv 18
51:48
19
Nahiv 19
51:19
20
Nahiv 20
21
Nahiv 21
51:03
22
Nahiv 22
55:45
23
Nahiv 23
1:00:05
24
Nahiv 24
29:58
25
Nahiv 25
49:17
26
Nahiv 26
50:33
27
Nahiv 27
59:01
28
Nahiv 28
45:45
29
Nahiv 29
48:21
30
Nahiv 30
43:28
31
Nahiv 31
51:58
32
Nahiv 32
48:08
33
Nahiv 33
46:48
34
Nahiv 34
50:59
35
Nahiv 35
1:10:43
36
Nahiv 36
57:34
37
Nahiv 37
54:43
38
Nahiv 38
44:05
39
Nahiv 39
50:35
40
Nahiv 40
39:57
41
Nahiv 41
48:49
42
Nahiv 42
1:20:46
43
Nahiv 43
54:49

İ\\\\\\\'rabu\\\\\\\'l Kur\\\\\\\'an / Avamil

1
Nahiv 44
52:53
2
Nahiv 45
43:07
3
Nahiv 46
54:50
4
Nahiv 47
46:50
5
Nahiv 48
41:56
6
Nahiv 49
36:09
7
Nahiv 50
50:45
8
Nahiv 51
41:45
9
Nahiv 52
51:40
10
Nahiv 53
53:08
11
Nahiv 54
30:19
12
Nahiv 55
1:04:40

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin