Nahiv (2021-1)

Kursu al

ED-DÜRUSU-N NAHVİYYE

Asıl ismi (Ed-Dürusün Nahviyye) olan Nahiv dersleri kitabı 1304/H-1886/M senesinde Muhammed El-Enbâbî önderliğinde bir heyet tarafından yazılmıştır. Tarih olarak eski olmasına rağmen özellikle günümüz ibtidâ talebelerinin anlayacağı sade ve kolay bir şekilde hazırlanmıştır.

Kitap zaruri nahiv kuralları ve ezberlenmesi kolay formülleri içermektedir. Kitabın hazırlanmasında emeği olan müellifler ibtida talebelerinin aklı karışmasın diye uzun uzun ibareler ve kafa karıştırıcı meselelerden uzak durmuşlardır.

 

Kitap 4 cilt (bölüm) den oluşmaktadır:

 1. BÖLÜM:
 2. Kelime çeşitleri,
 3. Kelam,
 4. İ’rab çeşitleri,
 5. Fiilin halleri
 6. konulardan oluşmaktadır.
 7. BÖLÜM:
 8. İsmin halleri
 9. İsmin çeşitleri
 10. Tabi’ olan mamuller
 11. konulardan oluşmaktadır.
 12. BÖLÜM:
 13. Gramer ilmindeki kelama ait bazı meselelerden
 14. Fiilin bazı özelliklerinde ve kısımlarından
 15. İlk iki bölümden daha geniş bir şekilde İsim ve Fiilin hallerinden
 16. konulardan müteşekkildir.
 17. BÖLÜM
 18. Sonradan eklenmiş olan bu bölüm ise bazı nahiv inceliklerinden ve fiile ait bazı meselelerden bahsetmektedir.

Kitap bitirildiği zaman talebeye ibtida ve orta seviyede nahiv bilgisi sağlayacak ve ibare çözme noktasında iyi bir mesafe kat ettirecektir.

Muvaffakiyet Mevla’dandır

Bu ders 2021-1 Döneminde Her hafta canlı yapılacak ve kayıtlar, müfredat kısmına eklenecektir.

Birinci Bölüm

1
Ders Kitabı: ed-Dürusu’n-Nahviyye
2
Nahiv 1 (2021-1)
57:19
3
Nahiv 2 (2021-1)
59:39
4
2. Kısa Sınav (Nahiv)
10 soru

Başarı puanı en az %75'dir.

Test için 6 dk süreniz vardır.

Göndermeden önce cevaplarınızı kontrol edebilir, değiştirebilirsiniz.

Başarılar

5
Nahiv 3 (2021-1)
1:01:40
6
3. Kısa Sınav (Nahiv)
5 soru
7
Nahiv 4 (2021-1)
57:38
8
4. Kısa Sınav (Nahiv)
10 soru
9
Nahiv 5 (2021-1)
59:34
10
5. Kısa Sınav (Nahiv)
10 soru
11
Nahiv 6 (2021-1)
57:00
12
Nahiv 7 (2021-1)
1:04:09
13
Nahiv 8 (2021-1)
1:03:19
14
Nahiv 9 (2021-1)
56:22
15
Nahiv 10 (2021-1)
1:00:23
16
Nahiv 11 (2021-1)
1:02:08
17
Nahiv 12 (2021-1)
1:00:51
18
Nahiv 13 (2021-1)
1:01:13
19
Nahiv 14 (2021-1)
57:57
20
Nahiv 15 (2021-1)
1:04:11
21
Nahiv 16 (2021-1)
1:02:42
22
Nahiv 17 (2021-)
1:00:50
23
Nahiv 18 (2021-1)
59:23
24
Nahiv 19 (2021-1)
59:24
25
Nahiv 20 (2021-1)
1:04:32
26
Nahiv 21 (2021-1)
1:02:12
27
Nahiv 22 (2021-1)
1:02:02
28
Nahiv 23 (2021-1)
1:02:24
29
Nahiv 24 (2021-1)
1:02:24
30
Nahiv 24 (2021-1) Telafi Dersi
1:20:07
31
Nahiv 25 (2021-1)
1:01:34
32
Nahiv 26 (2021-1)
1:00:04
33
Nahiv 27 (2021-1)
34
Nahiv 28 (2021-1)
35
Nahiv 29 (2021-1)
36
Nahiv 30 (2021-1)
37
Nahiv 31 (2021-1)
38
Nahiv 32 (2021-1)
39
Nahiv 33 (2021-1)
40
Nahiv 34 (2021-1)
41
Nahiv 35 (2021-1)
42
Nahiv 36 (2021-1)
43
Nahiv 37 (2021-1)
44
Nahiv 38 (2021-1)
45
Nahiv 39 (2021-1)
46
Nahiv 40 (2021-1)
47
Nahiv 41 (2021-1)
48
Nahiv 42 (2021-1)
49
Nahiv 43 (2021-1)

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin