Fıkıh (Revaiü’l-Beyan Tefsiru Âyatil Ahkâm Mine’l-Kur’ân)

Kursu al

Revaiü'l

Revaiü’l-Beyan Tefsiru Âyatil Ahkâm Mine’l-Kur’ân

روائع البيان تفسير آيات الآحكام من القرآن

  • Mekke Üniversitesi Şeriat Fakültesinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
  • Ahkâm ayetlerinin tümünü kapsar.
  • Kitaptaki mevzular, nüzul sırasına göre düzenlenmiştir.
  • Mevzuların kolay anlaşılması için dersler halinde tefsir edilmiştir.
  • Nuzûl sebepleri belirtilmiştir.
  • Ayetlerle alakalı hadisler belirtilmiştir.
  • Ayetlerdeki incelikler belirtilip, hükümleri verilmiştir.
  • Ayetlerdeki hükümler, sıraya göre açıklanmış, mezhep görüşleri, ihtilaf edilen hususlar, dayanılan deliller incelenip belirtilmiştir.
  • Kur’an ahkâmını bizlere sunan en geniş eserdir.

Müellif:  Muhammed Ali es-Sabunî

Muhammed Ali es-Sabunî

1 Ocak 1930 yılında Halep, Suriye’de dünyaya gelmiştir. 1952 yılında Ezher Üniversitesi, eş-Şeri’a fakültesini bitirmiştir. Daha sonra Şeri kada (yargı) bölümündeki tahassus eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher’den mezun olmuştur.

Daha sonra el-Alimiyye diplomasını almaya hak kazanan Muhammed Ali Es-Sabuni, ardından ülkesi Suriye’ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulunmuştur. Sonradan Suudi Arabistan’a göç etmek durumunda kalmış ve burada Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şeria fakültesinde dersler vermeye başlamıştır.

Buradaki tedris hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl devam etmiş, bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirmiş ve Ümmü’l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yapmıştır.

Revaiü’l-Beyan Tefsiru Âyatil Ahkâm Mine’l-Kur’ân

1
Fıkıh 01
1:07:23
2
Fıkıh 02
1:04:45
3
Fıkıh 03
58:29
4
Fıkıh 04
54:13
5
Fıkıh 05
1:12:47
6
Fıkıh 06
51:07
7
Fıkıh 07
53:14
8
Fıkıh 08
40:45
9
Fıkıh 09
30:01
10
Fıkıh 10
1:01:26
11
Fıkıh 11
1:05:18
12
Fıkıh 12
58:44
13
Fıkıh 13
1:11:05
14
Fıkıh 14
1:17:06
15
Fıkıh 15
1:03:52
16
Fıkıh 16
1:10:04
17
Fıkıh 17
56:54
18
Fıkıh 18
50:39
19
Fıkıh 19
46:27
20
Fıkıh 20
1:00:05
21
Fıkıh 21
52:54
22
Fıkıh 22
54:54
23
Fıkıh 23
51:56
24
Fıkıh 24
43:40
25
Fıkıh 25
51:21
26
Fıkıh 26
39:27
27
Fıkıh 27 (2021-1)
55:21
28
Fıkıh 28 (2021-1)
1:01:44
29
Fıkıh 29 (2021-1)
1:00:55
30
Fıkıh 30 (2021-1)
1:03:27
31
Fıkıh 31 (2021-1)
1:02:18
32
Fıkıh 32 (2021-1)
56:53
33
Fıkıh 33 (2021-1)
1:04:34
34
Fıkıh 34 (2021-1)
1:10:55
35
Fıkıh 35 (2021-1)
1:06:18
36
Fıkıh 36 (2021-1)
56:04
37
Fıkıh 37 (2021-1)
1:08:40
38
Fıkıh 38 (2021-1)
54:44
39
Fıkıh 39 (2021-1)
53:22
40
Fıkıh 40 (2021-1)
41
Fıkıh 41 (2021-1)
42
Fıkıh 42 (2021-1)
43
Fıkıh 43 (2021-1)
44
Fıkıh 44 (2021-1)
45
Fıkıh 45 (2021-1)
46
Fıkıh 46 (2021-1)
47
Fıkıh 47 (2021-1)
48
Fıkıh 48 (2021-1)

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin