Nahiv (Arapça)

Kursu al

Dersin Hocası: Yasir Ceylan

Bir kere ödeme yaparak canlı ders kayıtlarına erişim sağlayabilirsiniz. 

  • el-Ḳavâʾidü’l-esâsiyye li’l-luġati’l-ʿArabiyye.

İbn Mâlik’in el-Elfiyye’si ile onun belli başlı şerhleri esas alınarak yazılmış gramer kitabı Kahire’de basılmıştır (1354/1935).139 el-Hâşimî eserinde nahiv konularını kolay bir üslup ile sunmaya çalışarak, alıştırma ve örnekleri çoğaltarak nahiv konularının öğrenci tarafından iyi anlaşılmasını amaçlamıştır. Müellif eserini bâb sistemine göre bölümlendirmiştir. Yazar konu başlıklarını belirlemede, kelimelerin cümle içerisindeki görevini dikkate alarak tertip etmiştir. Yazar eserine bir giriş oluşturmuştur. Daha sonra Mukaddime başlığı altında kelime ve çeşitlerini işlemiştir. el-Hâşimî eserdeki konuları “bâb” başlıkları altında on ana bölüme ayırmış, diğer konuları ise ana konular bünyesinde “mebhas” ismini verdiği alt bölümlerde incelemiştir.

  • Müellif: Ahmed b. İbrâhîm b. Mustafâ es-Seyyid el-Hâşimî (1878-1943)

1878 yılında Kahire’de doğdu. Aklî ve naklî ilimleri tahsil ettiği Ezher Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Kahire’deki yerli ve yabancı okullarda uzun süre öğretmenlik, idarecilik ve müfettişlik yaptı. Hz. Hüseyin vasıtası ile soyu Hz. Peygamber’e ulaştığı için “seyyid” unvanı ile tanınan Ahmed el-Hâşimî 1943 yılında Kahire’de vefat etti.

Ahmed el-Hâşimî, dil ve edebiyatla ilgili ders kitaplarında ve okullardaki eğitim tarzında gördüğü noksanlıkları telâfi etmek ve müslüman bir nesil yetiştirmek için büyük gayretler sarfetmiştir.

Okunacak Kitap

1
Nahiv Dersi Kitabı
2
Nahiv 1 (2021-2)
1:02:59
3
Nahiv 2 (2021-2)
1:02:59
4
Nahiv 3 (2021-2)
1:01:14
5
Nahiv 4 (2021-2)
58:42
6
Nahiv 5 (2021-2)
59:26
7
Nahiv 6 (2021-2)
57:35
8
Nahiv 7 (2021-2)
54:29
9
Nahiv 8 (2021-2)
49:51
10
Nahiv 9 (2021-2)
54:10
11
Nahiv 10 (2021-2)
50:07
12
Nahiv 11 (2021-2)
54:16
13
Nahiv 12 (2021-2)
56:24
14
Nahiv 13 (2021-2)
43:36
15
Nahiv 14 (2021-2)
50:24
16
Nahiv 15 (2021-2)
48:53
17
Nahiv 16 (2021-2)
53:13
18
Nahiv 17 (2021-2)
36:10
19
Nahiv 18 (2021-2)
25:46
20
Nahiv 19 (2021-2)
57:13
21
Nahiv 20 (2021-2)
53:20
22
Nahiv 21 (2021-2)
58:45
23
Nahiv 22 (2021-2)
49:35
24
Nahiv 23 (2021-2)
51:40
25
Nahiv 24 (2021-2)
47:00
26
Nahiv 25 (2021-2)
59:04
27
Nahiv 26 (2021-2)
39:04
28
Nahiv 27 (2021-2)
54:07
29
Nahiv 28 (2021-2)
44:28
30
Nahiv 29 (2021-2)
48:52
31
Nahiv 30 (2021-2)
45:30
32
Nahiv 31 (2021-2)
38:51
33
Nahiv 32 (2021-2)
52:26
34
Nahiv 33 (2021-2)
54:21
35
Nahiv 34 (2021-2)
46:31
36
Nahiv 35 (2021-2)
52:28
37
Nahiv 36 (2021-2)
49:07
38
Nahiv 37 (2021-2)
51:39
39
Nahiv 38 (2021-2)
46:15
40
Nahiv 39 (2021-2)
47:54
41
Nahiv 40 (2021-2)
46:44
42
Nahiv 41 (2021-2)
43:58
43
Nahiv 42 (2021-2)
46:29
44
Nahiv 43 (2021-2)
51:21
45
Nahiv 44 (2021-2)
48:20
46
Nahiv 45 (2021-2)
57:58
47
Nahiv 46 (2021-2)
47:13
48
Nahiv 47 (2021-2)
48:26
49
Nahiv 48 (2021-2)
43:31
50
Nahiv 49 (2021-2)
37:07
51
Nahiv 50 (2021-2)
45:22
52
Nahiv 51 (2021-2)
21:
53
Nahiv 52 (2021-2)
33:13

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin