Hadis Tarihi

Kursu al

Dersin Hocası: Lokman Korkut

Bir kere ödeme yaparak canlı ders kayıtlarına erişim sağlayabilirsiniz. 

Hz. Peygamber’e ait açıklamaların lafzen ve mânen rivâyeti, şifâhî ve yazılı nakli, tedvin ve tasnifi, Resûl-i Ekrem’e ait olup olmadıkları, yorumlanmasında kullanılacak yöntemler ve benzeri hususlara yönelik faaliyetler tarihsel bir süreci oluşturmaktadır ki buna, “Hadis Tarihi” denilmektedir.

Ekrem Ziya el-Umeri’nin kitabı, hadis kitabeti, tedvini ve tasnifi, rıhleler ve hadis uydurmanın tarihi arka planı gibi konuları işleyerek hadis tarihini genel hatlarıyla ortaya koyan bir eserdir. Ayrıca eser okuyucuya, İmam Mâlik’in Muvatta’ı Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i ve Kütüb-i Sitte gibi mühim hadis kitapları hakkında bilgi vermesinin yanında hadis musennefatıyla ilgili geniş bir literatür sunmaktadır.
Bu derslerde hadis tarihinin önemli konularından olan hadislerin elde edilmesi için yapılan rıhleler, tedvin ve kitabet dönemleri işlenecek daha sonra da kitabet döneminin ürünü olan mühim hadis eserleri hakkında doyucu bilgileri muhtevi olan kısım okunacaktır.

  • Müellif

Prof. Dr. Ekrem Ziya Umerî. 1942’de Musul’da doğdu. Kahire Aynu’ş -Şems Üniversitesini bitirdi. Doktorasını İslam tarihi alanında yapan yazar, Üniversitede İslam tarihi ve Ulumu’l-Hadis derslerine girmektedir. Halen Katar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Okunacak Kitap

1
Hadis Tarihi Dersi Kitabı
2
Hadis 1 (2021-2)
32:38
3
Hadis 2 (2021-2)
55:20
4
Hadis 3 (2021-2)
1:00:15
5
Hadis 4 (2021-2)
59:11
6
Hadis 5 (2021-2)
50:46
7
Hadis 6 (2021-2)
55:14
8
Hadis 7 (2021-2)
54:53
9
Hadis 8 (2021-2)
10
Hadis 9 (2021-2)
34:33
11
Hadis 10 (2021-2)
26:02
12
Hadis 11 (2021-2)
55:57
13
Hadis 12 (2021-2)
48:43
14
Hadis 13 (2021-2)
52:25
15
Hadis 14 (2021-2)
44:14
16
Hadis 15 (2021-2)
46:30
17
Hadis 16 (2021-2)
47:26
18
Hadis 17 (2021-2)
37:25
19
Hadis 18 (2021-2)
54:50
20
Hadis 19 (2021-2)
31:16
21
Hadis 20 (2021-2)
1:02:12
22
Hadis 21 (2021-2)
44:57
23
Hadis 22 (2021-2)
44:37
24
Hadis 23 (2021-2)
42:22
25
Hadis 24 (2021-2)
50:09

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin