Ömer Çınar

 • 1992 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Sultanbeyli’nde tamamladı.
 • 2004-2013 yılları arasında İstanbul’da medrese eğitimi gördü.
 • 2013 yılında Kocaeli’nde bir yıl boyunca imam hatip olarak görev yaptı.
 • 2014 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programından (İLİTAM) mezun oldu.
 • Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde kursiyer olarak katıldı ve buradan 2017 yılında mezun oldu.
 • 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde İlçe Vaizi olarak göreve başladı. Bir yıl sonra İstanbul Şile’ye nakloldu.
 • Hâlen İstanbul Şile’de İlçe Vaizi olarak görevine devam etmektedir.

Yayınlanmış Eserleri

  • Kur’ân’dan İncelikler -1 (2018)
  • Kur’ân’dan İncelikler- 2 (2020)
  • Âdâbu’ş-Şâfiî ve Menâkibuhû / İmâm Şâfiî’nin Menkıbeleri (Tercüme) (2020)

Devam Eden Çalışmaları

  • Kur’ân’dan İncelikler- 3
  • Fâtiha Sûresi Tefsiri (Fâtiha Sûresi’nin Tahlîlî Tefsîri)
  • El-Muktetaf min Uyûnit’t-Tefâsîr Kitabından Nükteler
  • Fethu’r-Rahmân bi Keşfi Mâ Yeltebisu fi’l-Kur’ân (Tercüme)
  • Kur’ân Sûrelerinin Muhtevası (Tercüme)
  • Kur’ân’da Peygamberlerin Durumu (Tercüme)
  • El-Mu’temed fi’l-Fıkhi’ş-Şâfiî (Tercüme)