Fatih Muhammed Yüksel

Fatih Muhammet Yüksel

  • 1993’te Trabzon’da doğdu. İmam-Hatip öğrenimini Ordu, İstanbul-Beyoğlu ve Giresun Anadolu İmam-Hatip Lisesinde tamamladı ve 2011’de mezun oldu.
  • Aynı yıl Elazığ Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Kur’ân-ı Kerîm eğitimi almak için öğrenimine bir sene ara verdi. 2012’de fiilen başladığı lisans eğitimini 2017 yılında tamamladı. Lisans öğrenimi süresince farklı hocalardan Klasik Arapça derslerine ilaveten hadis dersleri de aldı.
  • 2013’te DİB bünyesinde imam-hatip olarak meslek hayatına başladı ve Elazığ/Keban’da beş buçuk yıl bu görevi yürüttü.
  • 2018 yılında Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi TİB Hadis Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı ve hâlen buradaki görevine devam etmektedir.
  • Yüksek lisans eğitimine Fırat Üniversitesi SBE’de 2017’de başlamış ve Te’vîlâtü’l-Kurân Bağlamında Mâtürîdî’de Hadis Yorumu (Kelâmî Hadisler Örneği) başlıklı tezi ile mezun olmuştur (2019).
  • 2020’de başladığı doktora öğrenimini mezkûr üniversite ve aynı enstitüde sürdürmektedir.
  • Yayımlanmamış bir çeviri çalışması olup özel olarak hadis, genel olarak sair İslâmî ilimler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.