Burak Kızıldaş

 • 1991 yılında Kadıköy’de doğdu.
 • Lise eğitiminden sonra 2010 yılında klasik medrese usulünde dersler almaya başladı.
 • Medrese tahsili devam ederken açık öğretimden İlahiyat Fakültesi’ni tamamladı.
 • Türk ve Arap meşayıhından eğitimini itmam edip, 2017 yılında kurmuş olduğu Sadru’ş-Şeria Eğitim Merkezi’nde medrese usulünde ders okutmaya başladı.
 • Eğitim, telif çalışmalarına devam eden Burak Kızıldaş, halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Temel İslam Bilimleri alanında Yüksek Lisans eğitiminide sürdürmektedir.
 • Yayınlanmış Eserleri:
  Hanımefendi Tesettür Ederim
  Merhum ve Mağfur Valideyn-i Rasûl
  Sahabe Kapısının Kulpu Emirü’l-Mü’minin Muaviye b. Ebû Süfyân