Bilal Uslu

  • 1987 Bursa’da doğdu. İlköğretimden sonra İmam-Hatip lisesini Bursa İpekçilik Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 2005 yılında buradan mezun oldu.
  • 2007 yılında Bursa’da medreseye girdi ve 2012 yılında icazet aldı. Bu süreçte İlahiyat ön lisansı bitirdi.
  • 2012-2013 yıllarında askerlik vazifesini Ardahan’da ifa etti.
  • 2013 sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imamlığa başladı.
  • 2014-2016 arasında İstanbul Ünv. İLİTAM ile ilahiyat lisans eğitimini tamamladı.
  • Aynı sene Bursa Uludağ Ünv. Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı.
  • 2019 yılında “Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki Yazma Fıkıh Risâleleri Üzerine Bir Araştırma” tezi ile mezun oldu.
  • Halen Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde eğitim görmektedir.