Bilal İbrahimoğlu

  • 1987’de Bursa’da doğdu.
  • İlköğretimden sonra Bursa İpekçilik Anadolu İmam-hatip Lisesi’nde okudu, buradan 2005’te mezun oldu.
  • 2006-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gördü.
  • Aynı zamanda klasik usulde medrese okudu ve 2011 yılında icazet aldı.
  • 2013’te “Abdurrahman b. Kâsım ve Mâlikî Mezhebindeki Konumu” adlı çalışma ile yüksek lisans, 2021’de ise “Dede İbn Rüşd ve Mâlikî Mezhebindeki Konumu” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
  • Bu süre boyunca klasik usulde çeşitli medrese dersleri verdi.
  • Halen Buhara İlim ve Hizmet Vakfı bünyesindeki araştırma merkezinde tedris işleriyle meşgul olmaktadır.