Müsellem Uzem

Öğretmen Kursları

2021-1
Aylık (4 saat)
59.99₺ 40₺
Orta
15 Dersler
Aylık (4 saat)
Favorilere Ekle
59.99₺ 40₺
2021-1
Aylık (4 saat)
59.99₺ 40₺
9 Dersler
Aylık (4 saat)
Favorilere Ekle
59.99₺ 40₺
2021-1
Aylık (8saat)
84.99₺ 65₺
Başlangıç
40 Dersler
Aylık (8saat)
Favorilere Ekle
84.99₺ 65₺
2021-1
Aylık (8saat)
84.99₺ 65₺
Başlangıç
37 Dersler
Aylık (8saat)
Favorilere Ekle
84.99₺ 65₺
2021-1
Aylık (4 saat)
59.99₺ 40₺
Orta
20 Dersler
Aylık (4 saat)
Favorilere Ekle
59.99₺ 40₺
2021-1
Aylık (4saat)
59.99₺ 40₺
Orta
20 Dersler
Aylık (4saat)
Favorilere Ekle
59.99₺ 40₺
2021-1
Aylık (4 saat)
59.99₺ 40₺
Orta
20 Dersler
Aylık (4 saat)
Favorilere Ekle
59.99₺ 40₺
2021-1
Aylık (4saat)
59.99₺ 40₺
Orta
19 Dersler
Aylık (4saat)
Favorilere Ekle
59.99₺ 40₺
Canlı Ders Kayıtları
30 + saat
59.99₺ 25₺
Farsça, İslam Dünyası’nın ikinci kültür dili olup İslam klâsiklerinin özellikle tasavvufla ilgili olanları bu dilde yazılmıştır. Cümle yapısı...
Başlangıç
28 Dersler
30 + saat
Favorilere Ekle
59.99₺ 25₺
Canlı Ders Kayıtları
30 + saat
59.99₺ 25₺
Osmanlıca İmlâ Müfredatı 1.HARFLER 1.1. HARFLER 1.1.1. Harflerin tanıtımı, 1.1.2. Harflerin el yazısı basitleştirilmiş yazılışları, 1.1.3. Harfleri...
Başlangıç
25 Dersler
30 + saat
Favorilere Ekle
59.99₺ 25₺
Canlı Ders Kayıtları
30 + saat
69.99₺ 30₺
Herbert Puchta ve Jeff Stranks’ın kaleme alıp Cambridge Üniversitesi Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan English in Mind: 1 isimli bu eser, baş...
Başlangıç
28 Dersler
30 + saat
Favorilere Ekle
69.99₺ 30₺
Canlı Ders Kayıtları
25 + saat
84.99₺ 65₺
Revaiü’l-Beyan Tefsiru Âyatil Ahkâm Mine’l-Kur’ân روائع البيان تفسير آيات الآحكام من القرآن Mekke Üniversitesi Şeriat Fakültesinde ders kitabı olar...
Orta
26 Dersler
25 + saat
Favorilere Ekle
84.99₺ 65₺
Canlı Ders Kayıtları
50+ saat
99.99₺ 90₺
Tuhfetu’s-Seniyye Tuhfetü-s Seniyye kitabı Allame İbni Malik tarafından Nahiv ilmi hakkında yazılan Elfiyye kitabının muhtasar halidir ve bu ilmin ...
Orta
55 Dersler
50+ saat
Favorilere Ekle
99.99₺ 90₺
Canlı Ders Kayıtları
50 + saat
99.99₺ 90₺
Emsile Özellikle Osmanlı medreselerinde ve günümüzde klasik usulü uygulayan bazı öğretim kurumlarında Arapça derslerinde ilk okutulan ve ezberletil...
Başlangıç
47 Dersler
50 + saat
Favorilere Ekle
99.99₺ 90₺
Canlı Ders Kayıtları
25+ saat
84.99₺ 65₺
el-Menhelü’l-Latîf fî Usûli’l-Hadîsi’ş-Şerîf Müellifin ifadesine göre kitapta verilen bilgiler hadisle yeni tanışan kişilerin mutlak olarak ihtiyaç...
Orta
27 Dersler
25+ saat
Favorilere Ekle
84.99₺ 65₺
Canlı Ders Kayıtları
25 +saat
84.99₺ 65₺
Nuḫbetü’l-leʾâlî li-şerḥi Bedʾi’l-emâlî Dersimizde şerhini takip edeceğimiz manzum eser, Matürîdî akâidi alanında meşhur olan ve 67 beyitten oluşan...
İleri
27 Dersler
25 +saat
Favorilere Ekle
84.99₺ 65₺
Canlı Ders Kayıtları
25+ saat
84.99₺ 65₺
Muktetaf min Uyûni’t-Tefâsîr[1] 1964 yılında Sofya’da tamamlanan eser İstanbul’a göç sırasında sınırdan geçirilmesine izin verilmeyince Mustafa Hay...
Orta
28 Dersler
25+ saat
Favorilere Ekle
84.99₺ 65₺

Co-courses

Kurs bulunamadı.
Reset all