Ders Müfredatı

Fıkıh 1 (2021-1)

Fıkıh-1 Ders notları
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
 • ✍️ Allame Sâbuni’nin kendisi Türk vatandaşlığı ve Sabuncuoğlu soy ismi almış olup Yalova’da yaşıyor. 90 yaşından yukarda Muhammed Ali Sabunî asrın müfessirlerinden tefsir ayetleri kitabını okuyacağız.
 • Kur’an-ı Kerim’de 500 kadar ahkam ayeti var. 1000 kadarı kıssa 1000 kadarı geçmiş peygamberlerin yaşamlarından. 6236 ayetin 500 kadarı ahkamla, yani emirler yasaklar haramlarla alakalıdır .
 • Bu kitap da  ahkam ayetlerini yani Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın bize helal yada haramı beyan etmiş olduğu ayetleri inceleyeceğiz ve ulemanın bu ayetlerden hangi fıkhı meselelerini çıkardığıni göreceğiz .
 • Fıkıh çok geniş ve ciddi emek isteyen bir alan. Takriben 30 , 40 sene fıkıh talebesi olan bir insan ancak fakih, fıkhı bilen birisi diye anılabiliyor.
Bakara suresi 221 ayet ders ayetimiz .
 İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir câriye, sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin.
 • Cariye kadın ile evlenmek eskiden ar sebebi imiş .
 • Hür bir kadın ile evlendikten sonra cariye ile evlenilmez .Ancak başka cariyeyi mülk olarak satın alırsa , onunla evlenebilir.
 • Kanuni Hürrem ile evlendikten sonra başkasının cariyesini alıp evlenmemiştir.
 • Hür ile 4 ‘e kadar sınır evlenmede. Cariye ile sayı yok imkan dahilinde. Cariye iş, hizmet için de alınıyor sadece eş olması için değil.
 • Ahmed Cevdet Paşanın 20 tane cariye si vardı. 5 kızına, 5 eşine hizmet ediyordu.
 • CARİYE NİKAHI :Bir kişi kendi aldığı cariye ile nikah kıymadan beraber olabilir.
 • Kişi aldığı cariyeyi eşinin hizmetine verse o cariye ile beraber olamaz.
 • Ölen babasının eşi olan cariyesi ile oğlu nikahlanamaz. Cariyenin, yüzü, kolu, saçını ölen kocasının oğlu görebilir. Bunlar cariye de avret değildir. Kocası ölünce cariye mirastan hak alamaz, hizmetçi olarak kalır. Ancak o cariyenin çocuğu olsa o cariye satılamaz, ona miras kalmaz. Çocuğu olsa cariye Ümmül Veled olur. Cariye çocuğun doğumuyla hür olur.
 • Savaş bitince ganimetin komutana 5/1 diğer 5/4 de diğerlerinin  askerlerin hakkıdır.
 • Cariye sorumluluk ve külfetli bir mesuliyetti o devirlerde.
 • Mukateb köle: efendisi ile bir mal veya bedel ödemek karşılığında azat olmak için anlaşan köle.İ
 • slamda zekat alacaklar 8 sınıftır, fakirler yolda kalmışlar gibi… Bir fon da köleler için . Köle gelip efendisi den para karşılığı hür olmak ister ve efendisidir kabul ederse beytulmal da karşılardı.
Allahü Teâlâ ayette müşrike kadınlar ile evlenmeyiniz dedi herne kadar müşrike kadınlar hoşunuza gidiyor olsada köle bir mü’min kadın sizin için daha evladır dedi . Aynı şekilde bayanlar içinde köle mü’min bir erkek daha evladir buyuruyor.  Müşrikler sizi cehenneme çeker dedi. Onlar sizi cehenneme çekerken Allah da sizi cennetine ve mağfiretine çağırıyor ve Allah ayetlerini siz zikr eder hatırlayasiniz diye anlatıyor .
Soru cevap kısmından notlar :
 • İbni Teymiyye Hanbeli mezhebine bağlı ama bu mezhebe çok itirazı olmuş.
 • ️Mücessime gibi ki Allahı cisme benzetme , Cehennem sınırlı, Allah Arşa oturdu gibi….sözleri olmuştur.
 • ️Yusuf en Nebhani :İbni Teymiyye dalgası kıyıyı döven çılgın deniz gibidir. Bazen sahile vurur çer, çöp bırakır, bazen inci, mercan bırakır.
 • ️Kabir ziyareti haram der, hatta Peygamberimize yapılan ziyaretide bu hükme sokar.
 • İbni Teymiyyeyi hocalar okuyabilir ancak avam ve mübtedi (yeni başlayan) okumamalı. İlmi bir seviyeye gelmeli okumak için.
 • ️İbni Teymiyye alim bir zat. Ama yanlış düşünceleri var.
 • ️Şiaya reddiye yazarken Hz Aliyi (r.a) yeriyor.